veel gestelde vragen


Ik heb hoortoestellen van een andere leverancier. Kan ik die bij u opnieuw laten instellen?

Dat kan. De enige voorwaarde is dat de betreffende toestellen door ons in de computer uitgelezen en bijgesteld kunnen worden. Sommige audiciensbedrijven leveren namelijk huismerk toestellen en wij hebben niet altijd toegang tot de instellingen en bijbehorende software. In de prijs van hoortoestellen is de dienstverlening van de audicien inbegrepen. Als de hoortoestellen die u opnieuw wilt laten instellen niet bij ons aangeschaft zijn, berekenen we dus deze dienstverlening apart aan u door. Voor een nieuw aanpastraject met uw bestaande toestellen rekenen wij €300. Hierin zijn de volgende handelingen inbegrepen:

 

  • Inventariseren van de gewenste verbetering
  • Otoscopie
  • Opnieuw testen van uw gehoor (toonaudiogram met lucht- en beengeleiding en spraakaudiogram, met maskering
  • Opnieuw instellen van de toestellen op basis van het nieuwe audiogram
  • Verifiëren en optimaliseren van de instellingen met behulp van Insertion Gain en/of Visual Speech Mapping
  • Meten van spraakverstaanbaarheid in het vrije veld met de nieuwe instellingen
  • Evalueren van de resultaten


Kan ik zo langskomen en een hoortoestel kopen en meenemen?

Nee, dit is niet mogelijk. Een hoortoestel is op zich niet meer dan een technisch instrument dat gebruikt wordt om een bepaald gehoorverlies te compenseren en dat onder heel persoonlijke situaties wordt gebruikt. Na levering vergt het de nodige aandacht voor een correcte aanpassing, de nodige controles voor fijnafstelling en de juiste begeleiding bij het wennen aan het geluid/bediening en het onderhoud van de toestellen. Dit betekent dat een proefperiode enkele tot meerdere weken in beslag neemt (afhankelijk van het gekozen traject).Hoe lang gaan de batterijen mee?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Te denken valt aan de maat van de batterijen, het aantal uren dat u uw hoortoestellen draagt en de versterking die de toestellen moeten leveren. Daarnaast kan het gebruik van randapparatuur ook meer energie van de batterij vragen. Gemiddeld gaat een 10-batterij (gele kleur) 5 á 7 dagen mee, een 312-batterij (bruine kleur) 9 á 10 dagen, een 13-batterij (oranje kleur) 14 dagen en een 675-batterij (blauwe kleur) 21 dagen. Deze gemiddeldes gaan op bij een draagtijd van 10 tot 12 uur per dag. Omdat de batterijen voor de hoortoestellen werken volgens het zink-lucht principe, lopen deze na verwijdering van het stickertje, uiteindelijk langzaam leeg. Laat u de stickertjes erop zitten, dan

kunt u ze wel meestal enkele jaren bewaren.Zijn mijn hoortoestellen verzekerd tegen verlies en diefstal?

Een verzekering tegen verlies en diefstal zit niet inbegrepen in de hoortoestelprijs of in het nazorg arrangement. Er bestaan verschillende verzekeringen om dit goed te regelen. Kooijman Hoortoestellen adviseert een verzekering die is gebaseerd op de nieuwwaarde van de toestellen. Dit houdt in dat als u na 4 jaar ze verliest, u een marktconform nieuw toestel terug kunt kopen. Dit is belangrijk, omdat de zorgverzekering op dat moment nog geen nieuwe vergoeding beschikbaar stelt en u dus zelf het aanschafbedrag volledig moet betalen. De kosten van deze

verzekering zijn afhankelijk van de aanschafwaarde. Meer informatie kunt u vinden hierover op de website van De Haan en Buis Verzekeringen.

 Ik ben een of beiden hoortoestellen kwijt. Wat moet ik nu doen?

 

Schadeformulier De Haan & Buis

Heeft u een Verlies & Diefstalverzekering afgesloten, dan kunt u de kosten van een nieuw systeem verhalen op deze verzekering. Doe in dat geval altijd aangifte bij de politie. Vervolgens kunt u met een melding schadeformulier samen met de aangifte een claim indienen bij de verzekering. Een schadeformulier van De Haan & Buis kunt u in de linkerkolom downloaden.Als ik mijn hoortoestellen draag en ik houd mijn vingers tegen mijn gehoorgang, hoor ik veel beter. Hoe kan dat?

Bij veel soorten gehoorverlies, bevindt het gehoorverlies zich met name in de hoge tonen. De lage tonen worden soms nog zo goed gehoord dat versterking in dit gebied niet noodzakelijk is. Bij een dergelijk gehoorverlies passen wij de hoortoestellen vaak aan met open ‘domes’ in de gehoorgang; een siliconen koepeltje met voldoende openingen om de lage tonen op de natuurlijke manier uw oor in te laten. Mensen die zo’n systeem dragen, merken wel eens dat het geluid ineens harder of voller klinkt wanneer men de vingers tegen de gehoorgang aan houdt. Dit komt doordat het geluid dan niet meer uit het oor kan ‘weglekken’, en er meer lage tonen bij uw trommelvlies terecht komen. Hoewel dit de indruk kan geven dat dit duidelijker of prettiger klinkt, zal dit niet voor alle geluiden/situaties voordeel opleveren. Zo kunnen bijvoorbeeld verkeersgeluiden of uw eigen stem, teveel versterking gaan krijgen. Ook kan deze extra versterking van de lage tonen de zachtere hoge tonen gaan overstemmen, waardoor de verstaanbaarheid juist benadeeld wordt.Waarom heeft een kennis zo'n klein toestel en kan dat bij mij niet?

Indien u een graag een toestel wilt dat zo min mogelijk opvalt, houden wij daar uiteraard zoveel mogelijk rekening mee. Een heel klein toestel is echter niet voor iedereen geschikt. Dit kan verschillende redenen hebben. De belangrijkste factor die de grootte bepaalt, is de ernst van het gehoorverlies en dus de geluidssterkte die u nodig heeft. De kleinste toestellen kunnen versterking bieden voor de lichtere gehoorverliezen, terwijl voor een zwaarder gehoorverlies vaak een groter toestel en een meer afsluitend oorstukje nodig is. Daarnaast kan de vorm van uw oor een rol spelen. Voor bijvoorbeeld een in-het-oor toestel, geldt dat uw gehoorgang ruim genoeg moet zijn om het toestel te kunnen maken. Ook de gewenste bedieningsmogelijkheden kunnen de grootte van het toestel beïnvloeden. Is bijvoorbeeld een ringleidingstand of een volumeregelaar gewenst, dan nemen de bedieningsknopjes uiteraard ook plaats in op het toestel. Tot slot kunnen vocht en oorsmeer ook een reden zijn, om een in-het-oor- of liho-systeem af te raden. Zie ook het onderdeel Hoortoestellen voor meer informatie over de verschillende systemen.Kan mijn hooroplossing in termijnen betalen?

 

Naar website FaMed

Ja, dat kan. Deze betalingsafspraak besteden wij uit aan de maatschappij FaMed. Deze organisatie is o.a. bekend van dienstverlening die zij uitvoeren voor de tandartsen en de opticiens. Zij helpen ons en u met het aflossingsschema  zodat we samen niet voor verassingen komen te staan. Wij sturen de totale factuur aan FaMed waarvan u dan een factuur ontvangt. U moet dan zelf contact met hen opnemen om de betalingsafspraak concreet te maken.Wanneer heb ik een hoortoestel nodig?

Wanneer u al dan niet gebaat bent bij een hoortoestel, is heel persoonlijk. De hinder die iemand met een gehoorverlies ervaart is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin deze hinder wordt ervaren. In vaak wisselende en meer rumoerige situaties zal een verlies grotere consequenties hebben dan in niet wisselende rustige situaties. Meestal wordt de norm die de zorgverzekeraar hanteert om in aanmerking te komen voor een vergoeding, als leidraad gebruikt. Volgens deze norm moet er een gemiddeld gehoorverlies aanwezig zijn van minimaal 35 dB. In alle gevallen kan een vrijblijvende proefperiode waarin u de toestellen draagt het beste de ervaren meerwaarde bepalen.Hoe zitten de tarieven voor hoorrevalidatie in elkaar?

De tarieven van hoorrevalidatie lopen uiteen van zo'n €450 tot €2050 per oor. Het verschil tussen de prijssegmenten hiertussen zit voor een belangrijk deel in de techniek die zich in het hoortoestel bevindt. Hoe geavanceerder de techniek, hoe beter het toestel zich kan aanpassen aan de omstandigheden waarin u zich bevindt. Zo vragen situaties als gezelschap, muziek, vergaderingen, verkeer enzovoort, om een meer geavanceerde oplossing dan één-op-één gesprekken in een rustige omgeving. Aan de ontwikkeling van nieuwe technieken gaat veel onderzoek vooraf, waardoor recente innovatieve producten kostbaarder zijn in vergelijking met een basissysteem waar vaak al langer bestaande techniek in zit. Wanneer wij een goede maatoplossing willen bieden, dan komt daar bovendien meer bij kijken dan alleen het product zelf. Aan de definitieve aanschaf van uw systeem gaat een traject vooraf van ongeveer 6 weken, waarin wij onder andere de volgende handelingen voor u doen: het testen van uw gehoor, het inventariseren van uw luisteromstandigheden en verwachtingen, het instellen van de toestellen op uw gehoor (met behulp van verschillende objectieve metingen), het fijnafstellen tijdens de controles in de proefperiode op basis van uw ervaringen en het evalueren van de resultaten aan het einde van het traject (zie ook Stappenplan). Ook na deze proefperiode vinden er van tijd tot tijd onderhoudsbeurten plaats en kan het nodig zijn om uw gehoor opnieuw te testen en de toestellen bij te stellen. Dit betekent dat er aanzienlijk wordt geïnvesteerd in tijd, ruimte, middelen en scholing om u te verzekeren van een goede maatoplossing. De ervaring leert dat als voorbereiding, tijdsbesteding en een goede begeleiding optimaal zijn, de beste resultaten worden behaald. Hiermee wordt duidelijk dat de tarieven niet alleen tot stand komen door de onderdelen van het hoortoestel zelf, maar ook de dienstverlening die nodig is om tot het optimale resultaat te komen.Ben ik beter af met 1 of 2 toestellen?

Wanneer beide oren een gehoorverlies hebben, zal het resultaat van een hoortoestel het beste zijn als beide oren worden geholpen en dus aangepast worden. Net als met de ogen, die u beide nodig heeft om diepte te kunnen zien, werken onze oren met elkaar samen om geluiden van elkaar te onderscheiden en te kunnen lokaliseren. Dit richtinghoren speelt ook een belangrijke rol bij het kunnen verstaan in minder gunstige situaties.Kan ik met een hoorsysteem weer alles perfect horen en verstaan?

Hoewel de technieken in hoortoestellen steeds beter worden, zijn het nog steeds hulpmiddelen. Geen enkel hoortoestel is zo goed als twee gezonde oren. Het optimale resultaat hangt dus sterk af van de mogelijkheden die het gehoor nog heeft. Hoortoestellen herstellen uw gehoorbeschadiging niet. Ze dienen om de capaciteiten van uw "restgehoor " optimaal te benutten. U mag ervanuit gaan dat het beste resultaat bereikt wordt in relatief rustige situaties, zonder al te veel bijgeluiden. Daar waar er meer bijgeluiden zijn, zoals op een verjaardag of in de supermarkt, kunt u merken dat u wat meer blijft missen. Als u in dergelijke situaties de prestaties beoordeelt in vergelijking met hoe goedhorenden het hier kunnen, dan is dat geen realistische verwachting. De mate van verbetering is afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw gehoorverlies en de keuze van het hoortoestel qua techniek.Hoeveel vergoedt mijn zorgverzekering?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een gehoorverlies van minimaal 35 dB hebben op uw slechtste oor (gemiddeld over de frequenties 1000, 2000 en 4000 Hz). U kunt bij ons kiezen uit verschillende trajecten en hoortoestellen om uw gehoor te revalideren. We kijken in een intakegesprek samen met u uitgebreid naar de mogelijkheden die passen bij uw gehoorverlies, uw luisteromstandigheden, uw wensen en uw budget. Er zijn een aantal oplossingen die in aanmerking komen voor vergoeding, en een aantal oplossingen die de zorgverzekeraar níet vergoedt. Toestellen die wél vergoed kunnen worden, bevinden zich in het basissegment tot het middensegment. Als de keuze op een systeem valt dat door het protocol van de zorgverzekeraar geïndiceerd wordt, heeft u recht op 75% vergoeding uit uw basisverzekering. Zie ook het onderdeel Kosten en vergoedingen voor meer informatie.