Onze Aanpak

Intake gesprek

Om tot een goed advies en behandeling te komen, bespreken we de beperkingen die u ervaart in de voor u belangrijke luistersituaties. Geïnventariseerd worden ook eventuele problemen met uw oren in het verleden en wat uw werkzaamheden zijn geweest of nog steeds zijn. We beoordelen de anatomie van uw oren en voeren een gehoormeting uit. Vervolgens zullen we enkele opties met u bespreken waarmee wij denken dat u het beste geholpen bent. Uw eigen wensen spelen uiteraard hierin ook een belangrijke rol. Ten slotte geven we nog informatie over het verdere verloop van de revalidatie, de kosten en hoe we in de jaren erna in contact blijven met elkaar.


Onderzoeken

Een van de belangrijke factoren die een rol spelen bij de revalidatie van uw gehoor, is het in kaart brengen van de mate en type van uw gehoorverlies. Wij beschikken over uitgebreide en betrouwbare meetinstrumenten. Een korte screening om een eerste indruk te krijgen van uw gehoor, neemt ongeveer een half uur in beslag. Wanneer hieruit blijkt dat uw gehoor verminderd is en u in aanmerking komt voor hoortoestellen, voeren we een uitgebreider onderzoek uit, wat in totaal zo’n 40 minuten duurt. Dit onderzoek bestaat in ieder geval uit een toonaudiogram en een spraakaudiogram.


Aanmeten

Tijdens het aanmeten van de oplossing, wordt alles netjes op maat gemaakt zodat het mooi en comfortabel draagt. Vervolgens stellen we het systeem in op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken en/of objectieve methoden zoals Insertion Gain (IG) of Visual Speech Mapping (VSM). We bepalen samen met u de juiste aanvangsinstelling waarbij het uitgangspunt een goede balans is tussen draagcomfort aan de ene en merkbare hoor- en spraakverbetering aan de andere kant. U krijgt uitleg over allerlei praktische aspecten zoals batterijen, bediening en onderhoud. Ook het plaatsen en verwijderen van de oplossing komt uitgebreid aan de orde.  Veel aandacht is er voor de ervaringen en verwachtingen in de praktijk.


Kosten

De kosten van een hooroplossing zijn opgebouwd uit een totaalprijs per oor waarbij alle dienstverlening, zoals b.v. aanpassing, controles en reparaties voor een periode van 5 jaar zijn inbegrepen. Feitelijk koopt u dus hoorzorg voor 5 jaar. De kostprijs wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de kwaliteit en techniek van het hoorsysteem.

 

 

 

 


Service / Nazorg

Tijdens de ervaringsperiode zijn we natuurlijk intensief samen met u aan het werk om uw persoonlijke hoordoelen te bereiken. Dit betekend niet dat na deze periode u aan onze aandacht ontsnapt. Het is belangrijk om periodiek te horen van u hoe het gaat zodat we de resultaten kunnen vasthouden, ook in de gebruikstermijn. Ook heeft het hoorsysteem periodiek onderhoud nodig anders neemt de functionaliteit ervan langzaam af. Problemen of storingen zijn vaak simpel op te lossen.


Second Opinion

Wij zien in toenemende mate cliënten die zich afvragen of de oplossing die zij elders hebben gekregen wel de juiste is en of dat deze ook goed is afgeregeld. Ook horen we vaak dat het serviceniveau wat men gewend is, niet aansluit bij hun verwachtingen. Bent u op zoek naar een onafhankelijke beoordeling van uw situatie, dan kunnen wij u van advies voorzien waarmee u verder kunt.