Kosten en Vergoeding

De tarieven van onze diensten en de daarbij gekozen hoortoestellen, lopen uiteen van ongeveer €350 tot €2100 per gerevalideerd oor. De genoemde tarieven beslaan dus niet alleen het hoortoestel zelf, maar ook alle diensten die ervoor nodig zijn om deze oplossing aan te meten en 5 jaar lang te laten functioneren. Dit zijn dus het intakegesprek, het aanmeten, controles, alle testen en metingen die hierbij gedaan worden, periodieke onderhoudsbeurten, oorstukjes en eventuele reparaties. De belangrijkste verschillen tussen de diverse oplossingen vindt men in de techniek in het hoortoestel. Prijs heeft dus niet zozeer te maken met de uiterlijke vorm van het toestel. In alle prijssegmenten zijn degelijke producten van innovatieve fabrikanten leverbaar - het hangt van uw luisteromstandigheden af en/of  wensen aangaande geluidskwaliteit en luisterbelasting welke technieken we daarvoor nodig hebben (zie Stappenplan). Heeft u een rustige levensstijl en communiceert u vooral in één-op-één-gesprekken, dan is een basistoestel meestal voldoende. Wilt u weer goed gesprekken kunnen volgen met meerdere mensen om u heen, dan is daar vaak een geavanceerdere oplossing voor nodig. Actief met muziek bezig zijn, luisteren in galmende omgevingen, de mobiele telefoon verstaan, vergaderen... dit zijn allemaal voorbeelden van situaties die vragen om een bepaalde mate van techniek (zie afbeelding).

 

De aard van deze luisteromstandigheden bepaalt dus voor een groot deel hoe we uw gehoor het beste kunnen behandelen. Samen met u bekijken we wat de mogelijkheden zijn die aansluiten bij uw situaties, wensen en verwachtingen. Vervolgens zullen we kijken hoe de tarieven bij deze oplossing eruit zien. Uiteraard beslist u hier zelf over mee. We zullen voor u kijken of de kosten van de gekozen oplossing door derden gedeeltelijk zijn te vergoeden.

Luistersituaties in relatie tot het prestatieniveau van de oplossing

Een aantal hoortoestellen is ondergebracht in het vergoedingssysteem van de zorgverzekeraar. Andere (over het algemeen nieuwere en geavanceerdere) modellen vallen daarbuiten. Uw zorgverzekeraar heeft op basis van technische kenmerken van verschillende hoortoestellen een classificatie van 5 categorieën toegepast. Op basis van de resultaten van een door u ingevulde vragenlijst, wordt u in een bijbehorende categorie geplaatst. De hoortoestellen in elke categorie worden volgens het protocol 'adequaat' gerelateerd aan uw gebruiksprofiel. Categorie 1 t/m 3 betreft eenvoudige hoorzorg en categorie 4 en 5 complexere hoorzorg. De classificatie is gebaseerd op het principe van “simpel waar mogelijk en meer complex indien noodzakelijk”.  Bij een aantal zorgverzekeringen kan een buitencategorie toestel worden aangeschaft door bijbetaling na aftrek van de vergoeding. Echter kan het ook een verzekering betreffen die dit niet toestaat. In zo’n geval moet u het toestel dan helemaal zelf betalen. Een belastingteruggaaf kan dan een uitkomst bieden. Daarnaast kunnen buitencategorie toestellen ook met korting worden aangeschaft nadat u de verzekeringstoestellen heeft aangeschaft. Graag vertellen wij u hier meer over.

 

 

Helaas kiest de zorgverzekering al enkele jaren voor een versobering van het totaalpakket waardoor zowel de techniek van het toestel als de behandeltijd niet meer aan het minimale niveau voldoet. Omdat wij altijd een goed advies willen geven over de oplossing die het beste voor u geschikt is, zullen wij u altijd eerlijke verwachtingen geven over de mogelijkheden binnen het zorgverzekeringspakket maar ook daarbuiten. Daarnaast stellen wij u in staat een vergelijking te maken tussen systemen zodat uzelf kunt bepalen waarover u het meest tevreden bent.