Slecht Horen

Ons gehoor

Ons gehoor zorgt ervoor dat informatie om ons heen in de vorm van geluidstrillingen kan worden waargenomen. Het is een meetinstrument dat een interactie mogelijk maakt met andere mensen en bepaalt voor een heel belangrijk deel de kwaliteit van ons functioneren in de maatschappij. Het op tijd kunnen horen van allerlei waarschuwingssignalen of het kunnen bepalen uit welke richting geluiden op ons afkomen geeft ons het vermogen te kunnen reageren op de omgeving.

 


Oorzaken

De ontwikkeling van een gehoorverlies vindt meestal heel geleidelijk plaats. Als eerste zijn de zachtere geluiden niet meer hoorbaar. Denk hierbij aan het tikken van de klok, het ruisen van bladeren in de wind en vogelzang. Het vermogen van het oor om verschil van intensiteiten van geluiden te kunnen onderscheiden, is afgenomen. Daarnaast kan het oor ook de verschillen in toonhoogten niet meer optimaal thuisbrengen. Dit fenomeen treedt vaker op in de hoge tonen dan in de lage, waardoor lagere frequenties gaan domineren over de hogere. Deze klankverandering resulteert in een afname van het vermogen om voor spraak belangrijke klankpatronen te herkennen.


Gevolgen

Vaak wordt bij slecht horen alleen gedacht aan een verminderd gehoor voor geluiden uit onze omgeving. Echter gaat slechthorendheid veel vaker samen met sociale isolatie, verminderd zelfvertrouwen, verminderd cognitief functioneren, gevoelens van grotere afhankelijkheid, angstgevoelens en depressie en een vermindering van de algehele kwaliteit van leven. Kunnen we niet meer optimaal mee in onze dagelijkse sociale activiteiten dan gaan we deze situaties uit de weg en neemt de beleving van alle belangrijke en leuke zaken in het leven af. De implicaties van slechte communicatie op het werk kunnen ook desastreus zijn. Het is daarom erg belangrijk op tijd slechthorendheid te herkennen, accepteren en aan te pakken.