Gehooronderzoek

Tijdens het gehooronderzoek worden verschillende testen gebruikt om de kwaliteit van uw gehoor en/of de aanpassing in kaart te brengen. Er wordt gekeken naar de conditie en anatomie van de oren, gehoorgang en trommelvlies. Een tonen- en woordjestest geeft meer inzicht in het nog kunnen horen van tonen op verschillende toonhoogten en het vermogen letters en worden te verstaan. Om de resultaten van het aanmeten te controleren hebben we verschillende objectieve metingen ter beschikking.

Toon audiogram

Met een toonaudiogram bepalen we hoe uw gehoordrempel eruit ziet in vergelijking met iemand die geen gehoorverlies heeft. Deze test wordt uitgevoerd in een speciale stille cabine waarbij u een koptelefoon draagt en waarbij tonen van verschillende intensiteiten en verschillende hoogten (frequenties) worden aangeboden. Naast de test met een koptelefoon wordt vaak ook een beengeleider gebruikt. Deze brengt de tonen niet via de gehoorgang maar via trillingen op de schedel over. 


Otoscopie onderzoek

Elk gehooronderzoek begint met een inspectie van beide oren. We kijken dan o.a. naar afwijkingen en criteria die belangrijk kunnen zijn voor het advies. Vaak wordt de inspectie uitgevoerd met een videototoscoop. Deze stelt ons in staat om foto's te maken zodat we in de tijd de conditie van uw oren kunnen monitoren.

 

Soms verwijzen we u door naar KNO-arts of Audiologisch Centrum als wij denken dat een beoordeling van hen belangrijk is.


Spraak audiogram

Een spraakaudiogram geeft meer inzicht in hoe spraak, die bestaat uit een complexe combinatie van geluiden, wordt waargenomen.

 

Bij een spraaktest worden door de computer rijtjes met woorden voorgelezen die door de testpersoon moeten worden nagezegd. De woorden bestaan allemaal uit 3 klanken waarvoor per klank punten gehaald kunnen worden. De test wordt uitgevoerd bij verschillende geluidssterktes.


Insertion Gain

Insertion Gain is een objectieve methode om de instellingen van uw hoortoestellen te verifiëren. Het stelt ons in staat om bij de aanpassing van uw hoortoestellen een zo nauwkeurig mogelijke instelling te realiseren. Deze instelling wordt gebaseerd op veelgebruikte rekenregels waarvan onderzoek heeft aangetoond dat deze de acceptatie en de verstaanbaarheid optimaal bevorderen.


Visual Speech Mapping

VSM is voor de audicien een objectief controlemiddel om na te gaan of de spraakklanken middels de versterking die het hoortoestel geeft, weer voor de cliënt hoorbaar zijn. Voor de hoortoesteldrager verschaft VSM een duidelijker beeld van wat het hoortoestel doet en waarom een bepaalde versterking nodig is. Tevens kan inzichtelijk worden dat bij bepaalde gehoorverliezen de spraak niet voor 100% hoorbaar gemaakt kan worden met een hoortoestel.


Spraak in het Vrije Veld

Deze informatie wordt binnenkort bijgewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie wordt binnenkort bijgewerkt.

Lees meer....