Oorzaken

Afsluiting gehoorgang

Wil geluid hoorbaar worden, dan zal het eerst via de gehoorgang tot aan het trommelvlies moeten kunnen komen. Een obstructie zal de luchtgeleidingsweg blokkeren.

 

 

 

 

 

 


Trommelvlies defecten

Het trommelvlies is een essentieel onderdeel van het mechanisch deel van ons gehoor. Het vangt de geluidstrillingen op die het via de gehoorgang krijgt aangeboden. Verschillende oorzaken kunnen er voor zorgen dat de functie ervan afneemt en er een verminderd gehoor optreedt.

 

 

 


Mechanisch trauma

Als belangrijke onderdelen van het middenoor beschadigd raken, kan een gehoorverlies optreden. Door oorzaken van buitenaf, zoals een klap tegen het oor of een vreemd object, kan het trommelvlies beschadigen (zie trommelvlies defecten). Ook kan het voorkomen dat de gehoorbeentjes van het middenoor hierbij betrokken raken waardoor de geleidingsfunctie ervan afneemt.


Ontsteking

Een ontsteking van het middenoor wordt over het algemeen veroorzaakt door een infectie van het slijmvlies dat de middenoorholte bekleedt (mucosa). Ook kan een onder of bovendruk ontstaan door een slecht functionerende Buis van Eustachius.

 

 


Otosclerose

De gehoorbeentjes van het middenoor kunnen te maken krijgen met een niet normale groeiontwikkeling. Hierbij wordt er sponsachtig botweefsel aangemaakt met name op de plaats waar de stijgbeugel (stapes) vastzit in het ovale venster van het slakkenhuis. De stijgbeugelvoetplaat komt daarmee vast te zitten in het venster, waardoor geluidstrillingen via de gehoorbeenketen niet meer aan het slakkenhuis worden doorgegeven.


Leeftijd

Van alle oorzaken die leiden tot een verminderd gehoor, beslaat het ouder worden van het individu de grootste groep. Deze zogeheten presbyacusis komt tot stand door slijtage van het deel van ons gehoor dat verantwoordelijk is voor waarneming van geluiden. Door inwerking van alle geluiden tijdens ons leven zijn de haarcellen van ons slakkenhuis aan slijtage onderhevig.

 


Lawaai

Bij langdurige of plotselinge blootstelling aan harde niveaus van geluid (> 80 dB), kan een gehoorbeschadiging optreden. De tijd waaraan men is blootgesteld aan dit niveau, is van invloed op het ontstaan van een eventueel probleem.


Stoffen

De cellen van het binnenoor zijn erg gevoelig voor de inwerking van chemische stoffen of bepaalde medicijnen. De gevolgen aan blootstelling kunnen vaak veel later tot gehoorverlies leiden.


Infectie

Een infectie door micro-organismen kan ook onze gehoorfunctie aantasten. Bacteriën en virussen nestelen zich in belangrijke onderdelen van ons gehoor.

 

 


Ziekte Van Menière

Deze aandoening wordt gekenmerkt door een storing van het gehoororgaan in combinatie met het evenwichtsorgaan. Er bestaat een specifiek aantal klachten welke kenmerkend zijn.