Achter het oor toestel (AHO)

De schaaltjes zonder luidspreker mogen worden gereinigd nadat u ze van het hoortoestel heeft losgemaakt. LET OP! Schaaltjes MET luidsprekers mogen niet worden schoongemaakt. Informeer naar alternatieven!

Het schaaltje moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het schaaltje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.

 

Zorg dat u goed weet welk stukje voor Links en welk voor Rechts is.

Maak het slangetje en het schaaltje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het slangetje lostrekt, om schade aan het hoortoestel te voorkomen.

Met de Multitool kunt u eventueel aanwezig oorsmeer uit de kanaaltjes halen.

Reinig het schaaltje en het slangetje met een milde zeepoplossing. Spoel het af en maak het goed droog voordat u het weer met het hoortoestel verbindt.