De Intake

De eerste stap in de weg naar een goede hooroplossing, is een intakegesprek. In zo’n gesprek maken we kennis met u, de mogelijkheden van uw gehoor, de problemen die u in de praktijk ervaart en eventuele medische zaken die van belang zijn.

Gehooronderzoek

Een van de belangrijke factoren die een rol spelen bij de revalidatie van uw gehoor, is het in kaart brengen van de mate en type van uw gehoorverlies. Wij beschikken over uitgebreide en betrouwbare meetinstrumenten. Een korte screening om een eerste indruk te krijgen van uw gehoor, neemt ongeveer een half uur in beslag. Wanneer hieruit blijkt dat uw gehoor verminderd is en u in aanmerking komt voor hoortoestellen, voeren we een uitgebreider onderzoek uit, dat in totaal zo’n 40 minuten duurt. Dit onderzoek bestaat in ieder geval uit een toonaudiogram , spraakaudiogram. en indien nodig een luidheidsmeting.

Bepaalde zorgverzekeraars hebben als voorwaarde dat u, bij een eerste hoortoestelaanschaf, uw gehoor laat testen bij een KNO-arts of Audiologisch Centrum. Andere zorgverzekeraars eisen dit niet, en in dat geval voeren wij de test uit. Wij hebben het certificaat van Triage-audicien, waardoor wij hier ook toe bevoegd zijn. Wanneer uit ons onderzoek blijkt dat er toch zaken zijn die door de specialist bekeken moeten worden, dan verwijzen wij u alsnog door. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote verschillen tussen de twee oren, of bij problemen in het middenoor.


Luisteromgeving

Naast het maken van een audiogram is het belangrijk inzicht te krijgen in uw specifieke luisteromgeving. De keuze van een juiste oplossing, waar het hoortoestel onderdeel van uit maakt, hangt voor een belangrijk deel af van deze situaties. De omstandigheden waarin de gekozen oplossing zich moet bewijzen bepalen uiteindelijk hoeveel techniek, instructie of accessoires er nodig zijn. Wilt u kunnen verstaan in lawaai, tijdens vergaderingen of als er meer mensen bij elkaar zijn tijdens een feestje, een gesprek in de auto met de partner, gezellig naar TV kijken of luisteren naar muziek, enzovoort.

Om u te helpen om de belangrijkste hoorproblemen op een rij te zetten, gebruiken we bepaalde vragenlijsten. Deze vragenlijsten dienen ook om te kunnen bepalen op welke vergoeding u recht heeft volgens het protocol van de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u in het stuk over Kosten en vergoedingen.


Oplossing

Op basis van alle gegevens die verzameld zijn uit het gehooronderzoek, uw luisteromstandigheden en eventuele medische aspecten, kijken we samen met u naar de mogelijkheden die bij u passen. We lichten aan u toe wat de verschillen tussen de diverse mogelijkheden zijn en wat u er zoal van mag verwachten. Uiteraard informeren wij u over de kosten die de verschillende mogelijkheden met zich meebrengen. Wij vinden uw keuzevrijheid hierin belangrijk. In een aantal gevallen stelt uw zorgverzekering een vergoeding beschikbaar voor een oplossing. Wanneer uw hoorproblemen beter opgelost kunnen worden met een ander systeem, zullen wij u dit adviseren. De kosten komen in dat geval In veel gevallen in aanmerking voor belastingaftrek. Daarnaast kunt u bij ons tegen een interessante korting uw systeem laten upgraden. U krijgt bij ons altijd de gelegenheid een vergelijking te maken tussen deze 2 varianten. Meer hierover leest u onder Kosten en vergoedingen. Als er tot een keuze is gekomen, bestellen we de hoortoestellen en eventuele oorstukjes. Zodra alles binnen is, begint de volgende fase in het traject: de ervaringsperiode met de toestellen.

Aanmeten

Tijdens de aanpasafspraak liggen de hoortoestellen klaar en wordt alles op maat aangemeten. Allereerst controleren we of de toestellen/oorstukjes goed passen en comfortabel zitten. Vervolgens stellen we uw toestellen via de computer af. We gaan hierbij uit van uw audiogram, en houden rekening met de gewenning die moet plaatsvinden. Ook doen we bij de aanmeten een objectieve meting in het oor, om vast te kunnen stellen wat de versterkingskarakteristiek van de toestellen is, en hier eventuele fijnafstellingen aan te verrichten. Meer informatie hierover kunt u lezen in de stukken Insertion Gain en Visual Speech Mapping. Nadat de eerste instelling voltooid is, leggen we u het bedienen, vervangen van batterijen en het in- en uitdoen uit. Meestal krijgt u ook al een stukje instructie over het onderhoud.

Vervolgens plannen we enkele controles en gaat u met de oplossing naar huis. Nu komt het voor een belangrijk deel op uzelf aan en moeten de nodige luisteruren gemaakt worden zodat u langzaam went aan het nieuwe geluidsbeeld.


Controles

Enkele weken na het aanmeten zien wij u terug in onze praktijk. We bespreken dan met elkaar hoe uw ervaringen in die eerste weken geweest zijn. Een aantal ervaringen zullen passen binnen het verwachtingspatroon dat u van ons gekregen heeft tijdens de eerdere gesprekken. Natuurlijk zijn er ook altijd zaken die een verdere bijstelling of aanpassing vereisen. Deze kunnen te maken hebben met de pasvorm en het draagcomfort, of met de hoorbaarheid en verstaanbaarheid in bepaalde situaties. We doen een test om te controleren of verstaanbaarheid op het verwachte niveau is. Tijdens deze controles komen we al evaluerend tot het optimale eindresultaat.


Eindcontrole

Als na enkele controles blijkt dat u tevreden bent en de doelstellingen zijn gehaald, wordt de proefperiode afgesloten. Als u het traject gestart was met een recept van de KNO-arts of het Audiologisch Centrum, vindt daar soms nog een eindcontrole plaats. De factuur wordt opgemaakt. Wanneer u gebruik maakt van het vergoedingssysteem van uw zorgverzekeraar wordt dit normaal gesproken door ons met uw verzekeraar geregeld.


Ervaringsperiode

Hoe lang duurt de ervaringsperiode?

De ervaringsperiode is een heel belangrijk onderdeel van het komen tot een goede oplossing. We vinden het belangrijk dat u de gelegenheid heeft om de toestellen uit te kunnen proberen in de voor u relevante situaties en dat u aan het eind van de ervaringsperiode tevreden bent met de geleverde hooroplossing. De mate van gewenning en fijnafstelling die hiervoor nodig is, verschilt per persoon. In principe is er daarom geen vaste tijd aan gekoppeld.

 

Een belangrijke opmerking moet hierbij wel worden gemaakt. In het nieuwe vergoedingssysteem worden niet alleen de vergoedingen door de zorgverzekeraar bepaald, maar ook de bijbehorende prijzen van de hooroplossing. In de prijs zit echter niet alleen het hoortoestel zelf, maar ook de bijbehorende dienstverlening en nazorg inbegrepen. Dit houdt dus in dat de zorgverzekeraar invloed heeft op de hoeveelheid tijd, ruimte en middelen die wij kunnen inzetten om het traject tot een geslaagd resultaat te brengen. Gezien de bezuinigingen die de zorgverzekeraars willen realiseren, zal het u niet verbazen dat deze ruimte beperkt is. Kiest u voor een oplossing uit het pakket van de zorgverzekeraar, dan kunnen wij naast de intake en het aanmeten maximaal 2 controles en een eindcontrole uitvoeren. Kiest u voor een particuliere aanschaf, dan speelt de zorgverzekeraar uiteraard geen rol en kunnen we de tijd nemen die voor u nodig is, en daarmee nog meer kwaliteit leveren.

Verdere verwachtingen na aanschaf

Als de ervaringsperiode succesvol is afgesloten blijft u bij ons in beeld. Een hoortoestel kan, als gevolg van stof en vocht, minder goed gaan functioneren. Regelmatig onderhoud helpt de conditie van uw hoortoestel te bevorderen. Voor een groot deel kunt u dit onderhoud thuis uitvoeren, maar wij helpen u in onze praktijk ook graag verder. Ook kan het gehoor in de loop van de tijd verder afnemen, en op dat moment kunnen er bijstellingen aan de toestellen gedaan worden. Veel mensen denken dat ze na een langere periode minder zijn gaan horen, terwijl in werkelijkheid een grondige reiniging van de oplossing wonderen doet. U krijgt van ons daarom te zijner tijd een uitnodiging om bij ons langs te komen voor een nacontrole.