Insertion Gain


Bij het instellen van uw hoortoestellen hebben we meerdere middelen tot onze beschikking. De hoortoestellen zijn tegenwoordig allemaal digitaal. Ze worden daarom via de computer ingesteld. Dit gebeurt via software die door de hoortoestelfabrikanten ontwikkeld wordt. Als basis wordt uitgegaan van uw audiogram. Er wordt een eerste instelling berekend waarbij rekening gehouden wordt met uw gehoorverlies, de ervaring die u al heeft met het dragen van hoortoestellen en uw luisteromstandigheden.

Voorbeeld van een audiogram van het rechter en linker oor

Bij deze berekening van de instellingen moet de fabrikant bepaalde variabelen, zoals de vorm van uw gehoorgang en de vorm van het oorstukje, inschatten. Deze variabelen zijn uiteraard heel persoonlijk en hebben invloed op hoe het geluid uiteindelijk bij uw trommelvlies aankomt. Met behulp van een Insertion Gain meting worden deze invloeden in acht genomen en kan op een objectieve wijze de geluidskarakteristiek bij het trommelvlies gemeten worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij een Insertion Gain meting worden er verschillende testgeluiden afgegeven door een luidspreker. De cliënt krijgt een soort meetapparaat aan de oren. Dit apparaat meet de testgeluiden op twee plaatsen: net buiten uw oor, en in uw oor (dicht bij het trommelvlies). De meting in uw oor gebeurt met een heel dun slangetje, dat met een microfoontje verbonden is. Eerst wordt dit slangetje in uw gehoorgang geplaatst zónder hoortoestel. Op deze manier kan de open gehoorgang resonantie gemeten worden. Onze gehoorgang kan gezien worden als een buis, waarin bepaalde resonanties van het geluid optreden. Dit houdt in dat bepaalde toonhoogten een extra ‘opslingering’ krijgen. Moeder natuur heeft ervoor gezorgd dat deze opslingering in het toonhoogtegebied zit dat het belangrijkst is voor het verstaan van spraak, namelijk tussen de 2000 en 4000 Hz. Hoe de resonantie er precies uitziet hangt af van de grootte en de vorm van uw gehoorgang. Daarom is het belangrijk dat dit op ieder oor persoonlijk gemeten wordt.

Resultaat van de open gehoorgangresonantie. Tussen de 2 en 4 kHz vindt een opslingering plaats.

Bij elk type hoortoestel (in-het-oor, achter-het-oor) wordt er iets in de gehoorgang geplaatst. Afhankelijk van de mate van gehoorverlies, zorgt dit voor enige mate van afsluiting van uw oor. Deze (gedeeltelijke) afsluiting heeft tot gevolg dat de natuurlijke resonantie in uw gehoorgang niet meer als vanzelfsprekend kan optreden. Dit gegeven is belangrijk omdat dit ertoe leidt dat het hoortoestel vaak het genoemde frequentiegebied extra zal moeten compenseren.

 

Na het meten van de open gehoorgang resonantie, worden de toestellen in de oren geplaatst (met het meetslangetje nog op dezelfde plaats). Er worden weer geluiden aangeboden. Het signaal dat gebruikt wordt is een mengeling van spraak uit meerdere talen. Dit testsignaal (het International Speech Test Signal) is speciaal voor dit soort metingen ontwikkeld, omdat hier alle frequenties (toonhoogten) uit onze spraak in voorkomen. Op deze manier wordt gemeten wat hoe de versterking eruit ziet die door het hoortoestel bij uw trommelvlies wordt aangeboden. Met andere woorden: het verschil in geluidsdruk net buiten uw oor (waar de referentiemicrofoon zich bevindt) en in het oor.

 

De grafiek die hieruit ontstaat, geeft weer hoeveel versterking er gerealiseerd wordt bij de verschillende frequenties. In veel gevallen klopt dit beeld met de verwachting. Het kan echter ook voorkomen dat er (onder invloed van het slangetje, het oorstukje of het restvolume in de gehoorgang) bepaalde pieken en dalen in de karakteristiek zitten die aanleiding geven tot fijnafstelling. Via de computer stellen we de karakteristiek dan zo nauwkeurig mogelijk af op de sterkte die bij uw gehoorverlies past.

De daadwerkelijke versterking in het oor (Insertion Gain). De onderbroken lijn geeft de berekende versterking weer op basis van het audiogram en een algemeen gebruikte rekenregel. De golvende lijn is de Insertion Gain. In de hoogste frequenties loopt de grafiek naar beneden; dit wordt meestal veroorzaakt door een ‘meetfout’ als gevolg van de nauwkeurigheid van de plaatsing van het slangetje.

Het doel en voordeel van Insertion Gain

Insertion Gain is een objectieve methode om de instellingen van uw hoortoestellen te verifiëren. Het stelt ons in staat om bij de aanpassing van uw hoortoestellen een zo nauwkeurig mogelijke instelling te realiseren. Deze instelling wordt gebaseerd op veelgebruikte rekenregels waarvan onderzoek heeft aangetoond dat deze de acceptatie en de verstaanbaarheid optimaal bevorderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat geen enkel oor en geen enkele cliënt hetzelfde is, en dat deze instelling dus niet voor iedereen meteen doorslaggevend is. Op basis van uw ervaringen en uw persoonlijke situaties worden de instellingen voor u persoonlijk fijn-geregeld.