Visual Speech Mapping


Visual Speech Mapping (VSM) is, net als Insertion Gain, een objectieve meting om de versterking van de hoortoestellen te verifiëren. Bij VSM wordt echter als basis niet uitgegaan van bepaalde rekenregels voor de versterking, maar van het spraakspectrum. Alle spraakklanken in onze taal zijn samengesteld uit bepaalde frequenties (toonhoogten) en worden op een bepaalde sterkte uitgesproken. Al deze klanken/letters kunnen dus weergegeven worden op een bepaalde plek in het audiogram. Vanwege de vorm van het spectrum waarin deze klanken vallen, wordt vaak gesproken van de spraakbanaan. Wanneer er sprake is van een verminderd gehoor, leidt dit er vanzelfsprekend toe dat bepaalde klanken van de spraakbanaan niet boven de hoordrempel uitkomen en daardoor dus niet waargenomen worden.

In bovenstaande afbeelding wordt dit geïllustreerd. Alle letters die in het grijze gebied vallen, vertegenwoordigen klanken die door een cliënt met het bovenstaande gehoorverlies niet gehoord worden. Het hoortoestel heeft als doel om de spraakbanaan zoveel mogelijk te verschuiven naar het dynamisch bereik van de cliënt. Het dynamisch bereik wil zeggen: alle geluiden die voor iemand hoorbaar zijn (de afstand tussen de hoordrempel en  de grens van onaangename luidheid).

In bovenstaande afbeelding zien we hoe de spraakbanaan voor deze cliënt binnen zijn dynamisch bereik geplaatst zou moeten worden, zodat alle spraakklanken voor hem zo goed mogelijk hoorbaar en verstaanbaar worden.

Bij de VSM meting wordt eerst de geluidsdruk net buiten het oor gemeten. Dit resulteert in de lichtblauwe lijn in bovenstaande afbeelding. Vervolgens wordt met de versterking van het toestel gemeten of de tonen waar de spraakklanken zich bevinden, ook inderdaad naar het hoorbare gebied zijn verschoven. De karakteristiek van het toestel moet dan dus door de banaan met de letters heen lopen, zoals te zien in bovenstaande afbeelding.

Het doel en voordeel van Visual Speech Mapping

VSM is voor de audicien een objectief controlemiddel om na te gaan of de spraakklanken middels de versterking die het hoortoestel geeft, weer voor de cliënt hoorbaar zijn. Voor de hoortoesteldrager verschaft VSM een duidelijker beeld van wat het hoortoestel doet en waarom een bepaalde versterking nodig is. Tevens kan inzichtelijk worden dat bij bepaalde gehoorverliezen de spraak niet voor 100% hoorbaar gemaakt kan worden met een hoortoestel.